Jak poptat překlad?

E-mailem mi pošlete text k překladu spolu s požadovaným termínem dodání a fakturačními údaji. Já Vám zpětně sdělím cenu překladu a po Vašem odsouhlasení začnu na překladu pracovat.

Fakturace probíhá po vyhotovení překladu, splatnost faktury je 14 dní.